Loonheffingsfomulier ondertekenen

Het loonheffingsformulier van de belastingdienst kan je rechtsgeldig ondertekenen, omdat geen schriftelijkheidsvereiste bestaat waardoor een akte of geschreven handtekening nodig zou zijn.

Het schriftelijkheidsvereiste klinkt natuurlijk gek, maar bij sommige overeenkomsten of clausules is een handgeschreven versie van de handtekening nodig. Een arbeidsovereenkomst kan je bijvoorbeeld wel elektronisch ondertekenen, maar de clausules over concurrentiebeding niet.

De wet kent een dergelijk vereiste niet voor het loonheffingsformulier en daarom kan deze gewoon via software via internet worden ondertekend.

Nog vragen? Neem dan gerust contact op