Tags toevoegen

Automatisch velden toevoegen met tags

Als je vaak gebruik maakt van hetzelfde document waarin de tekst- en handtekeningvelden steeds op dezelfde plaats staan, kan het handig zijn om gebruik te maken van de TAGS functie van ProfSign.

Een TAG is een code die je toevoegt in je document. ProfSign weet dan dat op die plek een veld moet worden geplaatst.

Dit is heel eenvoudig.

Open het document in bijvoorbeeld Word en zoek de plaatsen op waar de handtekeningen en tekstvelden moeten komen.

Op die plaatsen vul je de volgende TAGS toe:

{{signature_0}} Handtekeningveld voor de eerste ondertekenaar.

{{text_0}} Tekstveld voor de eerste ondertekenaar.

{{signature_1}} Handtekeningveld voor de tweede ondertekenaar.

{{text_1}} Tekstveld voor de tweede ondertekenaar.

{{signature_2}} Handtekeningveld voor de derde ondertekenaar.

{{text_2}} Tekstveld voor de derde ondertekenaar.

Heb je een of meer van deze TAGS in je document opgenomen, dan kan ProfSign de bijbehorende handtekeningvelden en tekstvelden automatisch toevoegen.

Voorbeeld Stel in jouw document moet de datum worden ingevuld en een handtekening worden gezet, door één ondertekenaar.

Op de plek waar de datum moet worden ingevuld, plaats je de TAG {{text_0}} en op de plek waar de handtekening moet worden gezet plaats je de tag {{signature_0}} 1 / 2

Velden automatisch toevoegen

In het scherm waar je normaal de velden op het document sleept, klik je nu op de knop met het TAGicoontje in de menubalk.

Die zit direct links van de button “opslaan en controleren”. ProfSign gaat nu aan de slag. Dit proces kan heel even duren, want je hele document wordt nu automatisch doorzocht. Elke TAG die ProfSign tegenkomt, wordt vervangen door een tekstveld of een handtekeningveld (afhankelijk van de TAG die gebruikt is).

Dat is alles!